روزگار روزگار وارونگی انسان هاست
روزگار روزگار وارونگی انسان هاست
اگر مقدور بود خط به خط این کتاب را برای شما می خواندم چقدر جای این ادبیات و هنر کلمات در بین ما خالی است به راستی در بین مدافعان این انقلاب نظیر آوینی پیدا نمی شود.

این روزگار روزگار وارونگی انسان هاست به مقتضای این وارونگی نه عجب اگر کلمات هم وارونه شوند و اصطلاحاً بر مفاهیمی دلالت کنند که متضاد و متناقض با معانی حقیقی آنهاست نفس عرفان را هم مثل بسیاری دیگر از الفاظ علم ، آزادی، عقل و سیاست از معنا تهی کردند و در پوسته ظاهری آن هر آن چه خواست اند ریخت اند و کسی هم نتوانست دم برآورد و چیزی نگذشت که دیدیم دجال در لباس حق درآمد و سامری خود را در پس نقاب موسی پنهان داشت و عرفان با جنون و فساد و فتنه شیطانی جمع شد
توهم برشان داشته که ما نیز حکم بر تقلید نیاکان نهاده ایم تفکرمان سر راهی است و چون با این پرسش های حکیمانه روبرو شویم ترس برمان می دارد و دستپاچه می‌شویم و قافیه را می بازیم اگر بنا بود ما معیارهای روز را بپذیریم دیگر چه دایه بود که خود را به رنج انقلاب و جنگ دچار کنیم؟

ما می‌دانیم که امروزی نیستیم و معاصر بودن هم برای ما بتی نیست که تا بگویند هنرمند معاصر آب از لب و لوچه ما سرازیر شود ما نه تنها خیال نداریم معیار‌های این جهانشهر هر روز کوچکتر شونده را بپذیریم بلکه کاملاً مصریم که این تفکر تازه را به این جهانشهر عرضه کنیم و یک انقلاب جهانی به راه بیندازیم هر دوره از تاریخ با عصر جدیدی آغاز می شود که متضمن شکستن عهد پیشین است و لذا در آغاز این تحول عظیم تاریخ ، ما را نمی‌توان با توهم امروزی بودن یا نبودن فریفت اگر انسان هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخ هستند خود از معیارهای عصر خویش تبعیت کنند دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد.

حلزون های خانه به دوش مجموعه مقالاتی است که طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۶۹ در ماهنامه سوره به چاپ رسیده و مضمون مشترک آن نسبت جریان روشنفکری با انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ هنر و مطبوعات است
خواندن این کتاب را به شدت توصیه میکنم
این کتاب جدال یک گلادیاتور هنرمند در میدان نشریات است که هیچ رقیبی ندارد تا آن که شهید می شود!
اگر مقدور بود خط به خط این کتاب را برای شما می خواندم چقدر جای این ادبیات و هنر کلمات در بین ما خالی است به راستی در بین مدافعان این انقلاب نظیر آوینی پیدا نمی شود.

  • نویسنده : احمد محمدزاده
    اشتراک گذاری :