کرونا و پینوکیو
کرونا و پینوکیو
 وقتی ارزش ها فراموش می شود...

پینوکیو پس از رفتن به شهر بازی و سرگرم شدن پس از مدتی تبدیل به الاغی میشود در اختیار شهربازی که خودش وسیله ای برای جذب دیگران به آنجا می شود
پینوکیو می تواند هرکسی باشد که گردانندگان او را در شهر بازی مشغول کرده اند و از سرمایه اش ارتزاق میکنند و با اعطای فراموشی به او توسط وسایل و امکانات او را تبدیل به الاغی (نماد انسانی بی فکر و فرمانبردار دیگران) در خدمت کرده اند

پ.ن۱: نقش امروزه بسیاری از امکانات نیز همین میباشد ((فراموشی)) از اینستاگرام و تلگرام گرفته که ساعت ها عمرمان را به بطالت میگیرد تا دیسکو و پارتی و عرق و مشروب و… که ذاتشان فراموشی است ((فراموشی)) دستاورد و ساخته و پرداخته سیستم های سرمایه داری و کاپیتالیستی می باشد و پرو پاگاندای رسانه ای هم مروج آن وقتی فراموشی آمد ارزش ها از یاد می روند و فرد گرایی جای جامعه گرایی را می گیرد و به من چه و به تو چه در جامعه رواج پیدا می کند.

پ.ن۲: تضاد های این پدیده وارداتی و غریبه با فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را می توان بعضا در جامعه هم مشاهده کرد تضاد های بین یک جامعه ارزشی با بخش قلیلی از جامعه که دچاراین پدیده غربی شده جامعه ارزشی میشود آن پرستاری که عروسی خود را بخاطر پدیده شوم کرونا کنسل کرد و یا آن یکی که مادرش خط مقدم را بیمارستان و کمک به دیگران معرفی کرده یا همین گروه های جهادی که به جای خواب خوش شهر را ضد عفونی می کنند اما در مقابل آن عده ی قلیل دیگری که کرونا هم مانع شمال رفتنشان نشده و فقط لذت خودشان برایشان مهم هست (این نوشته جدای از بحث عملکرد ضعیف برخی مدیران در پدیده مدیریت بحران است چرا که اساسا بحران مدیریت وجود داشته که این قلم شروع به نوشتن کرده ) فارغ از همه چیز، بیشتر فکر کنیم اول هم خود من چرا که فراموشی سمی کشنده برای انسانیت است.

 

  • نویسنده : مصطفی بابائی
    اشتراک گذاری :