مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان اندیمشک به همراه اعضای شورای این دفتر با ریاست بیمارستان امام علی (ع)، دکتر رزم آرا دیدار کردند | موج چهارم