فعال دانشجویی به بیان دغدغه مردم شهرستان شادگان پرداخت | موج چهارم

فعال دانشجویی به بیان مشکلات و دغدغه های مردم شهرستان شادگان پرداخت و از مسئولین این شهرستان درخواست رسیدگی به حل این مسائل را خواستار شد.