نشست مسولین گروه های جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان خوزستان | موج چهارم

در این نشست به تشریح برنامه های جهادی، فلسفه اردوهای جهادی، مطالبه گری و همچنین کار تشکیلاتی در اردوهای جهادی پرداخته شد.

انتشار :

13 سپتامبر 2020 - 14:03

سردبیر :

لینک کوتاه :

https://4thwave.ir/tM9sd

به اشتراک بگذارید :